Reflection Room Rules - Somali

Abuuritaanka Space ah Milicsi iyo fikirka

Room Milicsi Deggan Heshiisyada Community

  • Qoolka Milicsi Deggan waa meel aan reservable ka dhigeen, waayo, shakhsiyaad iyo kooxo doonaya in ay galaan milicsiga habaysan ama qaabaysnayn iyo furan yahay 8 am-5pm, M-F
  • Qoolka Milicsi Deggan looguma talagalin sida boos waxbarasho ah. Fadlan isticmaal meelaha kale ee campus baadhitaan.
  • Isticmaalka qolka waxaa loogu talagalay ardayda GRC, macalimiinta iyo shaqaalaha.
  • Fadlan qolka dhawraan sida xasilloon intii suurto gal ah.
  • Qalabka elektarooniga maa la ogol yahay, oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn kombiyuutarada, telefoonada gacanta, kaniini, iwm Fadlan demi dhammaan qalabka sida ka hor galaya.
  • Isticmaalka Room Milicsi waa on, saldhig ugu horeysay-yimaado marka hore loo adeegaa. shakhsiyaad iyo kooxo kala duwan mashquulin laga yaabaa in qolka waqti isku mid ah. Shaqaalaha furo qolka warsan doonaa tirada dadka qolka sida in aan in ka badanbadnaa meesha bannaan ee.
  • Idinkoo cunaya oo cabbaya lama ogola. Cuntada ama cabitaanka ujeedooyin digtoonaan, fikirka ama salaadda ku haboon si xaddidan yihiin. Waxyaabaha Shakhsi ahaan waa in aan la tagay bannaan ee Marka aad dhammeysato isticmaalaya meesha bannaan ee.
  • Gubashadii ee fooxa iyo shumaca waa ka mamnuuc.
  • Fadlan xasaasiga ee walaac iyo baahida kuwa kale oo sidoo kale isticmaali kartaa qolka.

** Haddii aad qabto wax su'aalo ah fadlan dabaqa sare u yimid inuu Office ODEI gudaha
Xafiiska Life Campus ah.

Hours of Operation

Monday - Thursday
8 a.m. - 5 p.m.
Friday - Sunday
Closed

View Closures & Special Hours

Immigrant & Refugee Resources

For the latest news and updates regarding U.S. immigration policy, please visit the Holman Library's guide on Immigrant and Refugee Resources.

Contact Us

Office of Diversity, Equity & Inclusion
diversity@greenriver.edu

Front Desk Line:
253-833-9111, ext. 2803

Bilingual Services Line:
253-833-9111, ext. 2801 

Marwa Almusawi
Director
Phone: 253-833-9111, ext. 2636

Benjamin Lealofi
Coordinator
Phone: 253-833-9111, ext. 2659

Elizabeth Rangel
Coordinator
Phone: 253-833-9111, ext. 2802

Fernando Yanez-Martinez
Program Coordinator
Phone: 253-833-9111, ext. 2803

Location

Mel Lindbloom Student Union

Second Floor, Campus Life Office 240